^Powrót do góry
  
  
  

Miś pluszowy – mój przyjaciel zawsze blisko przy mnie jest. Czy się śmieję, czy też płaczę - On przytulać lubi się!

Dnia 25 listopada nasi najmłodsi Akademicy - Misie, Żabki i Motylki z radością celebrowały Święto Pluszowego Misia :) Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach o misiach. Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, misiowe tańce, degustację słodkości z miodkiem. 

View the embedded image gallery online at:
http://mail.akademiamaluchaluban.pl/index.php#sigProId54698d652d

Jakimkolwiek podążysz szlakiem, zawsze bądź dumny z bycia Polakiem!

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości. Już od najmłodszycha lat rzeba rozbudzać w dzieciach zainteresowanie swoją Ojczyzną i kształtować poczucie dumy z przynależności do Narodu Polskiego. Dlatego też 10listopada w naszym przedszkolu wszystkie dzieci słowem, piosenką i tańcem oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. Grupa Jeżyków z tej okazji przygotowała wyjątkową i bardzo piękną inscenizację, którą możemy obejrzeć na przedszkolnym facebooku. https://fb.watch/1J4_5hCVRk/

"Za czyjeś życie, krew oraz blizny - zawsze szacunek miej dla Ojczyzny."

View the embedded image gallery online at:
http://mail.akademiamaluchaluban.pl/index.php#sigProId67909ec2f7

Oferta na zadanie „Prace wykończeniowe na obiekcie Żłobka „Maluszek”

Uwaga! Uwaga! 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na zadanie „Prace wykończeniowe na obiekcie Żłobka „Maluszek”, 
Armii Krajowej 9, 59-800 Lubań. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Nazwa zamawiającego:

Akademia Malucha Reneta Jęczmionek, ul. Armii Krajowej 9, 59-800 Lubań

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę można dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie  zadania pn. „Prace wykończeniowe na obiekcie Żłobka „Maluszek”, ul. Armii Krajowej 9, 59-800 Lubań”

Dokumenty należy złożyć w siedzibie zamawiającego pod adresem:

Akademia Malucha Niepubliczne Przedszkole Językowe, ul. Armii Krajowej 9, 59-800 Lubań

Dokumenty (dla zachowania poufności) należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja ręczna).

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ogłoszenia  jest: Renata Jęczmionek, tel. 509-516-468

Oferty należy złożyć do dnia  20.11.2020 r. do godziny 9:00 w siedzibie przedsiębiorstwa (decyduje data fizycznego wpływu do siedziby zamawiającego).

WIĘCEJ INFORMACJI PO KLIKNIĘCIU W LINK PONIŻEJ 

Oferta na zadanie „Prace wykończeniowe na obiekcie Żłobka „Maluszek”

Copyright © 2020. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y