^Powrót do góry
  
  
  

Mamy całusy i kwiatka dla kochanej Babci i wspaniałego Dziadka!

Dnia 05.02.2020r. w grupie "Motylków " odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wraz z Paniami przygotowali program artystyczny i wspólne zabawy z Dziadkami. Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice "Motylków ".

Copyright © 2020. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y