^Powrót do góry
  
  
  

Zajęcia dodatkowe - aktywizujące, rozwijające zainteresowania.

Zajęcia z języka
niemieckiego.

mgr Monika Żmuda

Gimnastyka ogólnorozwojowa.

mgr Beata Kurant

Zajęcia logopedyczne.

mgr Marzena Drzazga

Zajęcia terapii pedagogicznej.

mgr Ewa Pakuła

Zajęcia rytmiczno - ruchowe.

mgr Anna Jawor-Król

Zajęcia tańca.

instruktor Adrian Mleczek

Zajęcia jogi.

mgr Marta Klapetek

Zajęcia gry na instrumencie.

Danuta Furmańska

 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.

Krzysztof Wajcfelt

Zajęcia z baletu.

Koncerty

Dolnośląskiej Filharmonii Jeleniogórskiej.

 

 

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y