^Powrót do góry
  
  
  

Grupa Sowy

Europejski Dzień Języków znamy - do nauki zachęcamy! :)

  26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych - niezależnie od wieku. Idąc za tą ideą, że nawyki najlepiej wyrabiać od najmłodszych lat postanowiliśmy sprawdzić jakie korzyści płyną z umiejętności posługiwania się językami obcymi. :)
Copyright © 2022. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y