^Powrót do góry
  
  
  

Kadra

DYREKTOR - Pani Renata Jęczmionek posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Wieloletni doświadczony nauczyciel, doradca metodyczny, dyrektor szkoły podstawowej w latach 2005 - 2010 pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Wiedza merytoryczna i pedagogiczna, doświadczenie zawodowe, zdolności i predyspozycje dyrektora wykorzystane są w prowadzeniu przedszkola.

Kocha dzieci, muzykę i kwiaty. Wymaga wiele od siebie i pozostałych pracowników. W myśl zasady „Jakość zależy ode mnie” dąży do tego, by Akademia Malucha była placówką na miarę XXI wieku spełniającą oczekiwania Rodziców, Dzieci, Władz samorządowych i lokalnych.

 

NAUCZYCIELE:

 

 

Pani Danuta Furmańska
nauczyciel prowadzący grupę


Jest absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Lubomierzu, posiada ponad 20 letni staż pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Pani Danusia jest osobą opiekuńczą, wrażliwą i troskliwą w pracy z dziećmi. Interesuję się muzyką stąd też prowadzi w przedszkolu indywidualne zajęcia gry na instrumencie w starszych grupach.

Pani Anna Urbańska
nauczyciel prowadzący grupę

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Jest osobą otwartą i pełną energii. Swoim ciepłem i pogodą ducha przyciąga swoich podopiecznych dając im poczucie bezpieczeństwa i pewności. Szybko nawiązuje bardzo dobry kontakt z dziećmi, dla których jest miła i sympatyczna a zarazem wymagająca i konsekwentna.

Pani Ewa Pakuła
nauczyciel prowadzący grupę

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Wyróżnia się wspaniałym kontaktem z dziećmi. Doskonale wyczuwa ich potrzeby, przez co potrafi pozytywnie motywować ich zarówno do wspólnej zabawy jak i pracy podczas zajęć. Cechuje ją spokój, cierpliwość oraz dokładność.

Pani Wiktoria Lamparska
nauczyciel wspierający

 

Jest osobą bardzo ciepłą i wyrozumiałą. W pracy z dziećmi wyróżnia się wyjątkowymi pomysłami. Jest pomocna, cierpliwa i pogodna. Zaraża swoich podopiecznych optymizmem i uśmiechem każdego dnia.

 

Pani Klaudia Sajkowska
nauczyciel wspierający

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z opieką nad dzieckiem. Prowadzi zajęcia komputerowe oraz zajęcia z języka angielskiego w starszych grupach przedszkolnych.

Pani Ilona Kukiełka


Jest osobą ciepłą, troskliwą, opiekuńczą i empatyczną. W pracy z dziećmi łączy przyjemne z pożytecznym ucząc przez zabawę. Swoim uśmiechem i ciepłym usposobieniem budzi zaufanie swoich podopiecznych, którzy darzą ją sympatią. 

Pani Małgorzata Murias
nauczyciel 

Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Lubomierzu. Jest nauczycielem mianowanym z 30-letnim stażem pracy. Systematycznie uzupełnia swoją wiedzę poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach i szkoleniach. Zapewnia dzieciom w przedszkolu mnóstwo twórczych zajęć i zabaw. 

SPECJALIŚCI  I INSTRUKTORZY:

Pan Adrian Mleczek

instruktor tańca nowoczesnego.

Pani Monika Żmuda
nauczyciel języka niemieckiego

Pani Marzena Drzazga
logopeda.

  Pani Beata Kurant
fizjoterapeuta.
Pani Anna Król
nauczyciel rytmiki.
Pani Marta Klapetek
instruktor jogi.

Pan Mirosław Mleczek

instruktor tańca towarzyskiego. 

Pani Renata Skowrońska

instruktor baletu.

 

POZOSTALI PRACOWNICY:

Pani Marta Raczkowska
opiekunka dziecięca
Pani Aneta Uryga
opiekunka dziecięca
Pani Dominika Buławska
opiekunka dziecięca
Pani Dorota Zygarlińska
opiekunka dziecięca

 

Pani Marta Mrozik
opiekunka dziecięca
Pani Renata Piela
woźna
Pani Dorota Rolik
kucharka.
Pani Kamila Malarska
kucharka.
Pani Agnieszka Kaźmierczak
kucharka.

Pan Artur Michalik
konserwator


 

 

Pani Justyna Bocheńska 
pracownik biurowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y