^Powrót do góry
  
  
  

Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W "AKADEMII MALUCHA" NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE W LUBANIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 • Akcja adaptacja.
 • Kultura i dobre wychowanie w Akademii Malucha na pierwszym planie.
 • Akademicy Czytelnicy.
 • W Akademii Malucha żyjemy bezpiecznie i zdrowo na sportowo.
 • Tropiciele, badacze, akademiccy poszukiwacze.
 • Akademia Malucha Przedszkole Talentów.
 • Akademia Malucha Radosne Przedszkole.
 • Z Akademii Malucha wyruszamy - urzędy, instytucje, zakłady pracy odwiedzamy.
 • Językowe podróże - małe i duże.
 • Szkoła nas woła.
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała".
Copyright © 2019. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y