^Powrót do góry
  
  
  

Regulaminy

Obowiązujące regulaminy

Regulamin przedszkola

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z sali zabaw

Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci

Regulamin spacerów i wycieczek

 

Regulaminy dostępne są w sekretariacie przedszkola

Copyright © 2019. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y