^Powrót do góry
  
  
  

ubezpieczenie

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 39zł. W przypadku, gdy rodzice podjęli decyzję o indywidualnym ubezpieczeniu dziecka, nie korzystając z oferty przedszkola - zobowiązani są przedstawić stosowne oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest ubezpieczone.

Copyright © 2019. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y