^Powrót do góry
  
  
  

upoważnienie

Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola

 

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko matki miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko ojca miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru

przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

Lubań, dn……………………………                                                                             ………………………..

                                                                                                                                           podpis

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y